นครสวรรค์

พิธีเปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย ที่วัดกบ(วัดวรนาทรบรรพต) สงกรานต์นครสวรรค์

เปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์โบราณวัดกบ

เปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์โบราณวัดกบ

เปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์โบราณวัดกบ

เปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์โบราณวัดกบ

วันสงกรานต์ของทุกปี วัดกบ(วัดวรนาทรบรรพต) ได้มีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าไตรให้กับเจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย
ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดกบ โดยให้พุทธศานิกชนได้เขียนชื่อลงบนผ้าไตรและแห่รอบเจดีย์ 3 รอบ ทั้งนี้
เพื่อให้ศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันเปลี่ยนผ้าไตรให้เจดีย์ โดยมีผู้ที่เคารพสักการะมาร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.