นครสวรรค์, โรงเรียน

ศูนย์ฯมหาวิทยาลัยชีวิตนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

ศูนย์ฯมหาวิทยาลัยชีวิตนครสวรรค์

สาขา สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเรียนเสาร์-อาทิตย์ 3ปีจบ
ศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยชีวิตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สอบถามรายละเอียด 083-8745323

มหาวิทยาลัยชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ก่อตั้งโดย
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และสนับสนุนโดย 4 ภาคี
ได้แก่ ธ.ก.ส. ปตท. สวทช. และ มูลนิธิหมู่บ้าน (ทั้งเงินทุน และที่ดิน)
เปิดสอน 3 หลักสูตร เปิดในระดับ ป.ตรี และ ป.โท
1.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.สุขภาพชุมชน
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
โดยมี รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ  เป็นผู้อำนวยการ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.33 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.