นครสวรรค์, โรงเรียน

เริ่มแล้วมหกรรมรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์(โรงเรียนชาย)

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชายเริ่มต้นกับโรงเรียนนครสวรรค์ (โรงเรียนชาย) ก่อนเลยแล้วกัน สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนชาย เปิดรับสมัคร
นักเรียนเมื่อไหร่ดูทางนี้ สำหรับนร.ชั้นม. 1 จะแยกเป็นนักเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยนักเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เปิดรับไปแล้วเมื่อวันที่ 14-18 ก.พ.56  แต่นักเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะเปิดรับตั้งแต่ 14-18 มี.ค.56

โรงเรียนชาย (โรงเรียนนครสวรรค์) 

และสำหรับน้องๆ ที่จะไปสมัคร เข้าชั้น ม.4 ที่โรงเรียนชาย ทั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โครงการ พสวท.สมทบ เค้าเปิดรับสมัครไปแล้ว
เมื่อวันที่ 14-18 ก.พ.56 รวมถึงนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนได้ประกาศว่า ไม่รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เนื่องจากนักเรียนเก่ายื่นความจำนงเรียนต่อ เต็มจำนวนที่นั่งแล้ว (โรงเรียนฮิต โรงเรียนดัง โรงเรียนประจำจังหวัด ต้องมีคนสนใจเข้าเรียนเยอะเป็นธรรมดา)
น้องๆ คนไหนสนใจจะเข้าไปสมัครเรียนก็ไปตามวันที่กำหนดนะคะ ^^

โรงเรียนชาย (โรงเรียนนครสวรรค์)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.