นครสวรรค์

เริ่มแล้วสงกรานต์นครสวรรค์ กับเทศบาลนครนครสวรรค์ (12 เม.ย.56)

ก่อเจดีย์ทราย นครสวรรค์

ก่อเจดีย์ทราย นครสวรรค์

ก่อเจดีย์ทราย นครสวรรค์

ก่อเจดีย์ทราย นครสวรรค์

ก่อเจดีย์ทราย นครสวรรค์

ชุมชนคนนครสวรรค์ ร่วมกันแข่งขันการก่อเจดีย์ทรายกันอย่างแข็งขัน และสนุกสนาน ท่ามกลางแดดร้อนๆ
อุณหภูมิ 39 องศา ที่เทศบาลนครนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อให้คนนครสวรรค์ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงาม
และเพื่อเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และสืบต่อประเพณีก่อเจดีย์ทรายให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน สำหรับในวันที่ 13 เม.ย.56 ทางเทศบาลขอเรียนเชิญชาวนครสวรรค์ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งที่เกาะกลางอุทยานสวรรค์ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย
เช่น ประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดแต่งกายย้อนยุค

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.