นครสวรรค์

แข่งขันหมากรุกไทย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แข่งขันหมากรุกไทย ม.ราชภัฏนครสวรรค์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1-7 เมษายน 2556
ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.