นครสวรรค์

แจ้งข่าวจากเทศบาลนครนครสวรรค์ 28 เม.ย.56

บัตรประชาชนด้วยขณะนี้  บัตรเปล่าที่ใช้ในการผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ที่งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดนครสวรรค์หมด  ทำให้ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้
จึงขอแจ้งงดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว  โดยจะสามารถให้บริการได้อีกครั้งในวันที่ 30 เม.ย. 56
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในเหตุขัดข้องมา ณ ที่นี้

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.