นครสวรรค์

โรงเรียนโชติ บวชเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดกบ(วัดวรนาทบรรพต)

บวชเณรภาคฤดูร้อน

บวชเณรภาคฤดูร้อน

บวชเณรภาคฤดูร้อน

โรงเรียนโชติบวชเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 30 รูป นาน 7 วัน ที่วัดวรนาทบรรพต (วัดกบ) นครสวรรค์
โดยมีญาติโยมร่วมกันตักบาตร รวมทั้งทำอาหารมาเลี้ยงเณรเป็นจำนวนมาก

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.